Třískové obrábění

Montáž sestav

Robotizace ve výrobě

Ultrazvukové praní

Zajištění kooperace

Jazyk / Language

STAR TECHNIK

Nabízíme strojní obrábění železných i neželezných kovů na CNC, jednovřetenových, vícevřetenových automatech a obráběcích centrech. 
Výroba obrobků z oceli, nerezi, hliníku a slitin.

Dále nabízíme broušení, vrtání, válcování, ohýbání a mikroúderové značení.

Nabízíme kompletní montáž výrobků do sestavy včetně tlakovacích zkoušek.

Společnost je schopna realizovat zakázky malých, středních i velkých sérií a prototypů.

V kooperaci zajistíme povrchové úpravy, tvrdé pájení či tepelné zpracování

Disponujeme automatizovanými robotickými centry s měřícími zařízenimi pro výstupní kontrolu

 Prohlídka firmy

Hala 1

Hala 2

Hala CNC

CNC

Jednovřetenové automaty

Robotické pracoviště

Dokončovací zařízení

Kontrolní zařízení

Montáž

Praní

Sklad materiálu

Skladovací prostory

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU

Název projektu:        Automatizace a robotizace manipulačních a výrobních procesů ve společnosti STAR TECHNIK, s.r.o.

Reg. číslo:                  CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0013110

Náplň:                       Předmětem projektu je zvýšení stupně automatizace a robotizace manipulačních, výrobních a kontrolních                                                     procesů ve společnosti STAR TECHNIK, s.r.o. V rámci projektu dojde k pořízení a implementaci moderních
                                   technologií a jejich propojení obousměrnou komunikací do výrobního závodu žadatele.

Termín realizace:     3/2018 – 09/2019